Volnočasové aktivity

Kdo je náš klient?
Dívka nebo chlapec ve věku od 8 do 26 let

Kdo jsme my?
Náš tým se skládá z trenérů a dobrovolníků.

Příjmání
1. Na základě pohovoru s pracovníkem Palaestra
2. Dítě projeví vlastní zájem.
3. Rodiče potvrdí svůj souhlas s účastí dítěte v přihlášce písemně.
4. Dítě i rodiče jsou seznámeni s pravidly a podpisem potvrdí jejich akceptaci.

Role rodičů:
1. podpora školní docházky a prospěchu
2. podporují zdravou životosprávu dítěte a dohlíží na vyšetření lékařem – dodržování preventivních prohlídek (1 x ročně).
3. zodpovědnost za pravidelnou docházku do Palaestra (trénink, zápasy, soustředění). Informace naleznete na nástěnce v klubu a můžete si je ověřit i telefonicky na 777589222 a nebo (www.palaestra.ecn.cz)
4. finanční spoluúčast dle možností rodiny (není povinná, forma peněžitá i materiální).

Role klienta – dítěte:
1. Dodržování Desatera boxera Palaestry.
2. Docházka na tréninky, zápasy, soustředění.
3. Dbá na školní docházku a prospěch.
4. Dodržuje životosprávu a pravidelně dochází na preventivní prohlídky. Včas hlasí případná nemoci a zranění.
5. V případě neúčasti na tréninku se předem omluví (osobně, telefonicky nebo pošle sms).
6. Neužívá alkohol ani drogy.
7. Klient má možnost navštěvovat kurzy počítačové gramotnosti (každé úterý nebo individuálně).
8. Klient má možnost doučování zde nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (dle domluvy individuální formou).

Role Palaestra:
1. Zajištění oragnizace a fungování tréninků, zápasů a soustředění
2. Zajištění kurzů počítačové gramotnosti (každé úterý nebo individuálně).
3. Zajištění doučování zde nebo ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi (dle domluvy individuální formou).
4. Zprostředkování podpory a pomoci i v dalších oblastech pro děti i rodiče.

Vylučování
1. Při opakované a neomluvené neúčasti na tréninku (po dobu 7 dní).
2. Dlouhodobá nekázeň a neplnění si povinností.
3. Šikana.
4. Problémy se zákonem.
5. Užívání alkoholu a drog.
6. Zneužívání boxerských dovedností (násilí).

Napsat komentář