Vzdělávání

Náš spolek podepsal na sklonku roku 2019 smlouvu o spolupráci s ROM Praha z.s. Tato smlouva je k zajištění realizace projektu Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost. V rámci programu LP- Program Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanizmů Norské fondy 2014 – 2021. Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci Projektu je Ministerstvo financí ČR. Více informací naleznete na tomto odkazu:

Plakát norské fondy

2022

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT

2021

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT

2020

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT

2019

Projekt, Spolek Palaestra pokračuje i nadále a to díky podpoře MŠMT.

2018

I nadále pokračuje Komunitní vzdělávácí projekt podpořený ÚV.

2017

I nadále pokračuje Komunitní vzdělávácí projekt podpořený ÚV.

2016

I nadále pokračuje Komunitní vzdělávácí projekt podpořený ÚV.

2015

V roce 2015 jsme byli podpořeni MŠMT  to z dotačního programu a to na podporu integrace romské komunity. Jednalo se o projekt ‚Sportovně-vzdělávací centrum‘.

DSC02161 DSC02164 DSC02165 DSC02167 DSC02168 DSC02170 DSC02171

DSC02128

 2014

V roce 2014 se nám podařilo úspěšně zrealizovat několik přednášek v oblasti sexuální výchovy, dále jsme pokračovali v našem běžném režimu doučování. Naši klienti se více seznamovali s výukou zdravé výživy a někteří i s přípravou na další stupeň vzdělávání._MG_1873 _MG_1875

2013

V roce 2013 se nám podařilo naplnit převážně všechny cíle, které jsme si v minulém roce naplánovali. K běžnému doučování našich klientů jsme ještě přidali navíc hodiny anglického jazyka a matematiky.

2012

 

V roce 2012 probíhalo pravidelné středeční doučování od 16 hodin. Díky finanční podpoře klienti absolvovali dvě letní soustředění, jejichž součástí byla rovněž výuka. Během roku se naši klienti zúčastnili několika tématických přednášek (drogová problematiky, psychohygiena, životospráva sportovce). Nově byla navázána spolupráce s Mgr. Hrouzkovou, která přednášela na téma sexuální výchovy mládeže.


2011

I v roce 2011 pokračuje činnost vzdělávacího centra v nezměněné podobě, pouze došlo k přesunutí na středu odpoledne (přizpůsobeno možnostem klientů). Od října 2010 o. s. Palaestra sídlí v nových prostorách v Trojanově 7 (prostory byly poskytnuty MČ Praha 2), takže doučování také probíhá v nových prostorách.


2010

Provoz nízkoprahového vzdělávacího centra byl v roce 2010 opět zajištěn z dotačních zdrojů Ministerstva školství, a to v rámci grantového řízení „Program MŠMT na podporu integrace romské komunity“. Doučování probíhalo každé úterý v prostorách centra podle aktuálních potřeb klientů (matematika, český jazyk, informatika,…). Dále bylo organizováno několik přednášek pro naše klienty (protidrogová prevence, zdravý životní styl, stravování a pitný režim sportovce), a to jak v centru, tak v průběhu soustředění mimo Prahu (v rekreačním centru ve Šlovicích).


2009

Celoroční činnost nízkoprahového vzdělávacího centra byla opět zajištěna ze zdrojů MŠMT a to v rámci grantového řízení „Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2009“. Na půdě centra se pravidelně každé úterý konaly hodiny individuálního doučování dle aktuálních potřeb klientů (matematika, český jazyk, informatika,…). Během roku bylo v centru uspořádáno i několik přednášek pro naše klienty (Sexuální výchova, Lidská práva a problematika menší a další).

 


2008

V tomto roce byla činnost vzdělávacího centra finančně podpořena MŠMT. Na půdě vzdělávacího centra bylo zajišťováno kromě dalších služeb především doučování dle individuálních potřeb našich klientů, zvyšování počítačové gramotnosti a výuka základů angličtiny.

 


2007

V letošním roce pokračuje naše snaha přispět ke vzdělávání našich klientů. V rámci snahy o komplexní působení na ně, se podílíme i na jejich přípravě do školy. Navázali jsme na činnost v minulém roce (probíhala psychodiagnostika a individuální doučování). Nyní se koná jedenkrát týdně doučování skupinové. Klientům jsou dále k dispozici osobní počítače a je zvyšována jejich počítačová gramotnost.


2006

O.s. Palaestra využívala ke vzdělávání svých členů dobrovolníky, kteří jsou zakomponování v projektu Podpora úspěšné školní integrace dětí ze sociálně slabého prostředí viz. kapitola Sociální oblast. Tento projekt v letošním roce podpořila Rada vlády pro záležitosti romské komunity prostřednictvím MPSV.

Do budoucna by naše organizace ráda v tomto systému propojení volnočasových aktivit a vzdělávání našich členů pokračovala. Na konci letošního roku jsme obdrželi certifikát od MV podle nějž jsme oprávněni využívat činnosti dobrovolníků.

Napsat komentář