Změna názvu naší organizace

Dne 23. 9. 2015 nabyla platnost změna názvu naší organizace na „Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra.“